niedziela, 14 kwietnia, 2024

Nowa metoda leczenia otyłości

W dniu 4 czerwca 2021 roku FDA ogłosiła długo oczekiwane zatwierdzenie Wegovy, leku w zastrzykach przyjmowanego raz w tygodniu w celu zarządzania wagą.

Wegovy uzyskał znaczną uwagę mediów w miesiącach poprzedzających zatwierdzenie, z artykułem New York Times deklarującym go jako „zmieniacz gry”, MedPage Today informującym o jego „bezprecedensowych wynikach” i BBC ogłaszającym, że może on oznaczać „nową erę” w leczeniu otyłości. Bieżące relacje w mediach nadal wychwalają skuteczność Wegovy jako lepszą niż jakiegokolwiek innego leku obecnie dostępnego na rynku do kontroli wagi. Takie sensacyjne nagłówki są powszechne w mediach, więc musimy zadać sobie pytanie: czy cała ta uwaga mediów jest naprawdę uzasadniona?

Co to jest Wegovy i jak to działa?

Wegovy to nazwa marki cząsteczki hormonu peptydowego w wysokiej dawce do wstrzykiwania, znanej jako semaglutyd, leku, który został wcześniej zatwierdzony przez FDA pod nazwami handlowymi Rybelsus (doustnie) i Ozempic (wstrzyknięcie w niższej dawce) w leczeniu cukrzycy typu 2. Semaglutyd w zastrzykach eliminuje ścisłe wymagania dotyczące przyjmowania leku na pusty żołądek, wymagane w przypadku semaglutydu doustnego, a wyższa dawka leku Wegovy umożliwia lepsze przekraczanie bariery krew-mózg, co zwiększa jego skuteczność w odchudzaniu.

Semaglutyd należy do klasy leków znanych jako agoniści receptora glukagonopodobnego peptydu-1, czyli GLP-1 RAs. GLP-1 jest hormonem naturalnie uwalnianym w przewodzie pokarmowym w odpowiedzi na przyjmowanie składników odżywczych. Ma on wielorakie działanie, w tym zwiększa uwalnianie insuliny z trzustki, spowalnia opróżnianie żołądka i celuje w receptory w mózgu, które powodują zmniejszenie apetytu. Skutkuje to uczuciem sytości, czyli pełności, utrzymującym się znacznie dłużej niż jest to możliwe przy naturalnym poziomie hormonu GLP-1.

Kto może przyjmować lek Wegovy?

Wegovy, podobnie jak wszystkie inne leki na receptę przeznaczone do leczenia otyłości, jest zatwierdzony do stosowania u osób ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) wynoszącym 30 kg/m2 lub większym, lub osób ze wskaźnikiem BMI wynoszącym 27 kg/m2 z chorobą związaną z masą ciała, taką jak wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca typu 2 lub wysoki poziom cholesterolu.

Jakie ryzyko i korzyści wiążą się ze stosowaniem leku Wegovy?

Badania kliniczne fazy 3 leku Wegovy, nazwane badaniami STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity), były prowadzone w różnych scenariuszach klinicznych, z których każdy różnił się nieznacznie populacją badaną i projektem badania. Szeroko komentowane badanie STEP 1, którego wyniki opublikowano w New England Journal of Medicine, wykazało średnią redukcję masy ciała o 14,9% po 68 tygodniach terapii u osób przypisanych do grupy otrzymującej lek, w porównaniu z zaledwie 2,4% utratą masy ciała u osób przypisanych do grupy placebo. Średnia utrata masy ciała widziana przy stosowaniu istniejących leków przeciw otyłości wynosi zazwyczaj około 5% do 9%, podczas gdy osoby zaangażowane w sam styl życia i terapię behawioralną mają stracić tylko 3% do 5% masy ciała.

Najczęstsze skutki uboczne Wegovy to nudności, biegunka, wymioty i zaparcia. Lek pochodzi również z ostrzeżeniem o ryzyku specyficznego guza tarczycy, a więc nie jest zalecany dla osób z osobistą lub rodzinną historią raka rdzeniastego tarczycy lub mnogiej neoplazji endokrynnej typu 2 (choroba genetyczna związana z guzami endokrynnymi). Należy zauważyć, że guzy były obserwowane tylko w badaniach na zwierzętach, a nie widziano w badaniach na ludziach.

Jak długo można przyjmować lek Wegovy?

Wegovy jest jednym z sześciu leków obecnie zatwierdzonych przez FDA do długoterminowego leczenia otyłości. Jako taki, może być stosowany tak długo, jak długo pozostaje korzystny dla utraty masy ciała i (lub) utrzymania masy ciała i nie powoduje nietolerowanych działań niepożądanych. Pierwszym lekiem GLP-1 RA, który uzyskał aprobatę FDA był eksenatyd w 2005 roku; od tego czasu wiele GLP-1 RA zostało zatwierdzonych i poddanych długoterminowym badaniom, w których wykazano ich nie mniejszą lub większą skuteczność w porównaniu z placebo w zakresie poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca i udar mózgu. Badanie SELECT jest długoterminowym badaniem wyników sercowo-naczyniowych dla preparatu Wegovy, którego celem jest ocena jego wpływu na choroby serca i udar mózgu u pacjentów z nadwagą i otyłością; jest ono obecnie w toku i oczekuje się, że zostanie zakończone we wrześniu 2023 roku.

Postępowanie z lekami przeciw otyłości: Ewoluujący krajobraz

Wegovy jest najnowszym z linii leków, począwszy od fenterminy w 1959 roku, które uzyskały aprobatę FDA w leczeniu otyłości. Obecnie w Stanach Zjednoczonych istnieje 10 leków przeciw otyłości zatwierdzonych przez FDA: fentermina, dietylopropion, benzofetamina, fendimetrazyna, orlistat, fentermina/topiramat ER (Qsymia), bupropion/naltrekson (Contrave), liraglutyd (Saxenda), setmelanotyd (Imcivree), a obecnie semaglutyd (Wegovy). Warto zauważyć, że setmelanotyd jest zatwierdzony tylko do leczenia otyłości spowodowanej specyficznymi, rzadkimi chorobami genetycznymi. Inne leki, takie jak metformina, zonisamid i inne GLP-1 RA normalnie stosowane w leczeniu cukrzycy są często przepisywane „off label” i według uznania lekarza przepisującego lek w leczeniu otyłości.

Leczenie farmakologiczne otyłości było burzliwą areną nękaną wieloma przypadkami niemożności wykazania przez terapeutyki wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa, aby uzasadnić zatwierdzenie przez FDA, takich jak rimonabant (Acomplia); lorkaseryna (Belviq), sibutramina (Meridia), deksfenfluramina (Redux), fenfluramina (Pondimin) oraz niesławny lek łączony fen-phen – lek, który pomimo swojej ogromnej popularności w latach 90-tych, nigdy nie został zatwierdzony przez FDA. Niestety, skaliste środowisko leków przeciw otyłości często prowadzi do dyskomfortu wśród klinicystów w korzystaniu z wielu bezpiecznych i skutecznych narzędzi, które obecnie mamy do dyspozycji w leczeniu otyłości, lub co gorsza, do wahania się, czy w ogóle zajmować się otyłością jako problemem zdrowotnym.

Płacenie za leki przeciw otyłości

Dla tych, którzy przepisują farmakoterapię przeciw otyłości, pojawiają się wyzwania związane z wygórowanymi kosztami niektórych nowszych terapii, a także odmową wielu prywatnych i publicznych ubezpieczycieli pokrycia leków przeciw otyłości. Czasami pacjenci lub ich obrońcy mogą odnieść sukces w lobbowaniu u swoich pracodawców, aby zdecydować się na pokrycie ubezpieczenia na leczenie otyłości. Jednak dla tych, którzy są na Medicare lub Medicaid, nie ma obecnie absolutnie żadnego pokrycia dla leków przeciw otyłości. Pacjenci bez pokrycia mają do wyboru: płacić z własnej kieszeni za tańszy lek generyczny przeciw otyłości; przyjmować lek przeznaczony głównie do leczenia innych schorzeń, takich jak cukrzyca lub napady padaczkowe, które mogą również pomóc w utracie wagi; lub, jeśli ich BMI i stan zdrowia jest wystarczająco ciężki, aby spełnić wymagania ubezpieczenia, mogą zdecydować się na operację bariatryczną, znacznie szerzej objętą ubezpieczeniem.

The Treat and Reduce Obesity Act to ustawa, która została po raz pierwszy wprowadzona do Kongresu w 2012 roku, a ostatnio ponownie wprowadzona w 2021 roku, w celu zmiany ustawy o ubezpieczeniach społecznych Medicare, aby upoważnić do pokrycia ubezpieczeniowego usług doradztwa w zakresie otyłości i zatwierdzonych przez FDA leków przeciw otyłości. Pozostaje to największą przeszkodą w krajobrazie leczenia otyłości: uzyskanie wystarczającej akceptacji ze strony agencji rządowych, pracodawców i ubezpieczycieli poprzez przekonanie ich, że leki ukierunkowane na najbardziej rozpowszechnioną chorobę przewlekłą w USA są rzeczywiście warte płacenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Najpopularniejsze