niedziela, 14 kwietnia, 2024

Kalkulatory i wykresy BMI

Korzystanie z indeksu masy ciała (BMI) jest jednym ze sposobów, w jaki osoba może określić, czy jej waga jest dla niej zdrowa, czy nie. BMI bierze pod uwagę zarówno wzrost jak i wagę.

Noszenie zbyt dużej lub zbyt małej wagi może zwiększyć ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych u danej osoby, zarówno w teraźniejszości, jak i w przyszłości.

BMI osoby nie jest jedynym czynnikiem, który wpływa na to ryzyko. Inne narzędzia do oceny, czy dana osoba ma zdrową wagę lub skład ciała dla niej, obejmują stosunek talii do bioder, stosunek talii do wysokości oraz procentową zawartość tłuszczu w organizmie.

BMI jest jednak przydatnym punktem wyjścia. Ten artykuł zawiera kilka narzędzi dla ludzi, aby wypracować swój wskaźnik BMI.

Goodboy Picture Company/Getty Images

Kalkulatory BMI

Te kalkulatory i wykresy mogą dać wskazówkę, czy waga danej osoby może mieć wpływ na ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych.

Ten artykuł publikuje kalkulatory dzięki uprzejmości The Calculator Site. Dostępne są dwie opcje obliczeń: metryczne i imperialne.

Wykresy BMI

Aby skorzystać z poniższych wykresów, osoba może znaleźć swoją wagę w funtach wzdłuż górnej części i swój wzrost w stopach i calach w dół strony. Następnie może spojrzeć w poprzek, aby znaleźć swój wskaźnik BMI.

Są tu dwa wykresy. Jeśli waga danej osoby wynosi 245 funtów (lb) lub mniej, powinna ona skorzystać z pierwszego wykresu. Jeśli waga osoby wynosi ponad 250 funtów, powinna ona zapoznać się z drugim wykresem.

Zacienione obszary odpowiadają wartościom BMI, które wskazują albo na umiarkowaną wagę, nadwagę, albo otyłość.

Ponadto badacze i lekarze dzielą otyłość na trzy kategorie:

  • Klasa 1: BMI wynosi 30-34,9.
  • Klasa 2: BMI wynosi 35-39,9.
  • Klasa 3: BMI wynosi 40 i więcej.

Wykresy są adaptacją wykresu BMI dla dorosłych stworzonego przez University of Vermont w Burlington.

Wykres BMI: Waga 95-245 lb

Wykres BMI dla dorosłych pokazujący przedziały „pod zdrową wagę”: BMI

Wykres BMI: Waga 250-400 lb

Wykres BMI dla dorosłych pokazujący zakresy „otyły 1: BMI 30-34,9,” „otyły 2: BMI 35-39,9,” i „otyły 3: BMI ≥ 40.”

Liczby te są jedynie wskazówką. Narzędzia BMI nie określają, czy dana osoba ma idealną masę ciała, ale mogą pomóc wskazać, czy masa ciała danej osoby może zwiększać ryzyko choroby.

Osoba, która jest bardzo sprawna fizycznie, taka jak sportowiec olimpijski, może mieć wysoki wskaźnik BMI. Nie musi to jednak oznaczać, że ma nadwagę spowodowaną nadmiarem tkanki tłuszczowej. Nadwaga, w tym przypadku, może być spowodowana zwiększoną masą mięśniową.

Kategorie BMI.

W poniższej tabeli przedstawiono standardowe kategorie stanu masy ciała związane z zakresami BMI dla osób dorosłych:

Poniżej 18,5Niedowaga18,5-24,9Zdrowa25-29,9Nadwaga30 i powyżejObciążenieBMI poniżej 18,5

Wskaźnik BMI poniżej 18,5 wskazuje, że dana osoba ma zbyt niską wagę, więc może potrzebować przybrać na wadze. Powinna ona poprosić o poradę lekarza lub dietetyka.

BMI 18,5-24,9

Wskaźnik BMI na poziomie 18,5-24,9 wskazuje, że dana osoba ma zdrową wagę dla swojego wzrostu. Utrzymując zdrową wagę, można obniżyć ryzyko rozwoju poważnych problemów zdrowotnych.

BMI 25-29,9

Wskaźnik BMI wynoszący 25-29,9 wskazuje, że dana osoba ma lekką nadwagę. Lekarz może zalecić jej zrzucenie wagi ze względów zdrowotnych. Należy porozmawiać z lekarzem lub dietetykiem w celu uzyskania porady.

BMI powyżej 30

BMI powyżej 30 wskazuje, że dana osoba ma otyłość. Jej zdrowie może być zagrożone, jeśli nie straci na wadze. Powinny one porozmawiać z lekarzem lub dietetykiem w celu uzyskania porady.

Zagrożenia dla zdrowia

Utrzymanie umiarkowanej wagi może pomóc w zapobieganiu wielu schorzeniom zdrowotnym.

Ludzie, którzy mają nadwagę mogą mieć wyższe ryzyko niż inni warunków, takich jak choroby serca, cukrzyca typu 2, bezdech senny, i raka jelita grubego. Niektóre z nich mogą zagrażać życiu.

Posiadanie niewystarczającej masy ciała może zwiększać ryzyko niedożywienia, osteoporozy, anemii i szeregu problemów, które mogą wynikać z różnych niedoborów składników odżywczych. Może to być również objawem problemów hormonalnych, trawiennych lub innych.

Różne punkty odcięcia

Niektóre dowody sugerują, że związki między BMI, procentową zawartością tłuszczu w organizmie i dystrybucją tłuszczu w organizmie mogą się różnić w różnych populacjach ze względu na różnice w płci, rasie i pochodzeniu etnicznym.

Brazylijskie badanie z 2017 roku przyjrzało się korelacji między BMI a procentem tkanki tłuszczowej w organizmie u 856 dorosłych mężczyzn i kobiet.

Stwierdzili, że aby przewidzieć procentową zawartość tłuszczu w ciele typu otyłości, standardowy próg BMI wynoszący 29,9 kilograma na metr kwadratowy (kg/m2) był odpowiedni dla mężczyzn, ale bardziej odpowiedni punkt odcięcia dla kobiet wydawał się wynosić 24,9 kg/m2.

W 2017 r. koreańscy badacze zwrócili uwagę, że osoby z regionu Azji i Pacyfiku często mają wyższe ryzyko cukrzycy typu 2 i chorób układu krążenia przy BMI poniżej obowiązującego punktu odcięcia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynoszącego 25 kg/m2.

W Korei, dodali, istnieją dowody wskazujące na to, że prawie dwa razy więcej osób ma cechy otyłości metabolicznej, ale umiarkowaną wagę w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi.

Wyniki jednego z badań z 2011 r. wykazały, że Azjaci amerykańscy mieszczący się w zakresie zdrowej wagi częściej mieli objawy zespołu metabolicznego niż ich niehiszpańscy biali odpowiednicy.

Poniższa tabela autorstwa WHO pokazuje niektóre porównania i punkty odcięcia, które mogą mieć zastosowanie. Lekarze mogą wykorzystywać te różnice podczas doradzania lub leczenia schorzeń u konkretnych osób.

Podsumowanie

BMI jest użytecznym narzędziem, które daje ogólne pojęcie o tym, czy waga danej osoby jest dla niej zdrowa, czy nie.

Jest to jednak proste narzędzie, które nie opowiada całej historii o indywidualnej wadze ludzi i ryzyku dla zdrowia.

Każdy, kto jest zaniepokojony swoją wagą, powinien porozmawiać z lekarzem, który może również wziąć pod uwagę rozkład tkanki tłuszczowej w organizmie i stosunek rozmiaru talii do wzrostu. Lekarz będzie również w stanie zaoferować porady dostosowane do każdej osoby.

CZYTAJ WIĘCEJ

Najpopularniejsze