poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
Strona głównaAktywność fizycznaFitnessJaki jest idealny poziom cukru we krwi?

Jaki jest idealny poziom cukru we krwi?

Cukier we krwi, lub glukozy we krwi, wykres identyfikuje idealny poziom cukru we krwi danej osoby w ciągu dnia, w tym przed i po posiłkach. To może pomóc osobie z zarządzania glukozy, jeśli muszą one utrzymać poziom w normalnym zakresie, takich jak osoby z cukrzycą.

Lekarze wykorzystują wykresy poziomu cukru we krwi do wyznaczania celów i monitorowania planów leczenia cukrzycy. Wykresy poziomu cukru we krwi pomagają również osobom chorym na cukrzycę w ocenie i samokontroli wyników badań poziomu cukru we krwi.

Idealny poziom cukru we krwi dla danej osoby zależy od tego, kiedy w ciągu dnia przeprowadza ona kontrolę poziomu glukozy we krwi, a także kiedy ostatnio jadła.

W tym artykule przedstawiamy kilka wykresów, które pokazują idealne poziomy cukru we krwi w ciągu dnia. Wyjaśniamy również, jak ważne jest utrzymywanie się w zalecanych zakresach.

Wykres poziomu cukru we krwi

Wykresy poziomu cukru we krwi działają jako przewodnik referencyjny dla wyników badań poziomu cukru we krwi. Jako takie, wykresy poziomu cukru we krwi są ważnymi narzędziami w zarządzaniu cukrzycą.

Większość planów leczenia cukrzycy obejmuje utrzymanie poziomu cukru we krwi tak blisko normy lub celów docelowych, jak to możliwe. Wymaga to częstego przeprowadzania badań w domu i na zlecenie lekarza, a także zrozumienia, w jaki sposób wyniki są porównywane z poziomami docelowymi.

Lekarze często podają zalecenia dotyczące poziomu cukru we krwi A1C w wykresach poziomu cukru we krwi. Mają oni tendencję do podawania wyników A1C zarówno jako procentu, jak i średniego poziomu cukru we krwi w miligramach na decylitr (mg/dl).

Aby pomóc w interpretacji i ocenie wyników poziomu cukru we krwi, poniższe wykresy przedstawiają zarys normalnego i nieprawidłowego poziomu cukru we krwi dla osób z cukrzycą i bez cukrzycy.

Czas badaniaDocelowy poziom cukru we krwi dla osób bez cukrzycyDocelowy poziom cukru we krwi dla osób z cukrzycąPrzed posiłkiem poniżej 100 mg/dl80-130 mg/dl1-2 godziny po rozpoczęciu posiłku poniżej 140 mg/dl poniżej 180 mg/dlPrzez okres 3 miesięcy, co można zmierzyć testem A1C poniżej 5,7% poniżej 7%
mniej niż 180 mg/dl

Chociaż lekarz poda je jako wskazówkę, zindywidualizuje również plan zarządzania stężeniem glukozy i uwzględni bardziej lub mniej rygorystyczne cele osobiste.

Test A1C mierzy średni poziom cukru we krwi danej osoby w okresie 3 miesięcy, co daje szerszy wgląd w jej ogólne zarządzanie poziomem cukru we krwi.

Wytyczne

Odpowiedni poziom cukru we krwi zmienia się w ciągu dnia i w zależności od osoby.

Cukry we krwi są często najniższe przed śniadaniem i w okresie poprzedzającym posiłek. Cukry we krwi są często najwyższe w godzinach po posiłkach.

Osoby z cukrzycą często będą miały wyższe docelowe poziomy cukru we krwi lub dopuszczalne zakresy niż osoby bez tego schorzenia.

Cele te różnią się w zależności od szeregu czynników, z których niektóre obejmują:

 • wiek i oczekiwana długość życia
 • obecność innych schorzeń zdrowotnych
 • jak długo dana osoba choruje na cukrzycę
 • rozpoznana choroba sercowo-naczyniowa
 • problemy z najmniejszymi tętnicami w organizmie
 • wszelkie znane uszkodzenia oczu, nerek, naczyń krwionośnych, mózgu lub serca
 • nawyki osobiste i czynniki związane ze stylem życia
 • nieświadomość niskiego poziomu cukru we krwi
 • stres
 • inne choroby

Większość wykresów cukru we krwi pokazuje zalecane poziomy jako zakres, pozwalając na różnice między jednostkami.

American Diabetes Association, Joslin Diabetes Center i American Association of Clinical Endocrinologists oferują również nieco inne wytyczne dotyczące poziomu cukru we krwi dla osób z cukrzycą.

Interpretacja wyników.

Interpretacja odczytów glukometru zależy głównie od indywidualnych wzorców i celów. Zostaną one ustalone przez lekarza na początku leczenia cukrzycy.

Niektóre formy tymczasowej cukrzycy, takie jak cukrzyca ciążowa, mają również odrębne zalecenia dotyczące poziomu cukru we krwi.

Czas kontroliPoziom cukru we krwiNa czczo lub przed śniadaniem60-90 mg/dlPrzed posiłkiem60-90 mg/dl1 godzina po posiłku100-120 mg/dl

Osoba z bardzo wysokim lub niskim poziomem cukru we krwi na czczo powinna podjąć następujące działania:

Poziom cukru we krwi na czczoPoziom ryzyka i sugerowane działania50 mg/dl lub poniżejNiebezpiecznie niski: Należy zwrócić się o pomoc medyczną70-90 mg/dlPrawdopodobnie zbyt niski: Spożywać cukier po wystąpieniu objawów niskiego poziomu cukru we krwi lub zwrócić się o pomoc lekarską90-120 mg/dlNormalny zakres120-160 mg/dlŚredni: Zwrócić się o pomoc lekarską160-240 mg/dlZbyt wysoki: Należy dążyć do obniżenia poziomu cukru we krwi240-300 mg/dlDużo za wysoki: Może to być oznaką nieskutecznego zarządzania glukozą, więc należy udać się do lekarza300 mg/dl lub powyżejBardzo wysoki: Szukaj natychmiastowej pomocy medycznej

Tak długo, jak poziom cukru we krwi nie staje się krytycznie niebezpieczny, istnieją sposoby, aby przywrócić je do normalnego zakresu, gdy odczyty stają się zbyt wysokie.

Niektóre sposoby na obniżenie poziomu cukru we krwi obejmują:

 • ograniczenie spożycia węglowodanów, ale nie na czczo
 • zwiększenie spożycia wody w celu utrzymania nawodnienia i rozcieńczenia nadmiaru cukru we krwi
 • angażowanie się w aktywność fizyczną, taką jak spacer po posiłku, aby spalić nadmiar cukru we krwi
 • spożywanie większej ilości błonnika

Metody te nie powinny zastąpić leczenia medycznego, ale są pomocnym dodatkiem do każdego planu leczenia cukrzycy. Jeśli odczyty poziomu cukru we krwi wydają się niezwykłe lub nieoczekiwane, należy skonsultować się z lekarzem.

To powiedziawszy, wiele czynników związanych z urządzeniem monitorującym i jego użytkownikiem może wpływać na odczyty cukru we krwi, ewentualnie powodując ich niedokładność.

Poziomy monitorowania

Monitorowanie poziomu cukru we krwi jest ważną częścią zarządzania cukrzycą. Najlepsze plany monitorowania często opierają się zarówno na samodzielnym monitorowaniu w domu, jak i na badaniach zlecanych przez lekarza, takich jak testy A1C.

Wiele rodzajów monitorów poziomu cukru we krwi jest dostępnych do samodzielnego monitorowania. Większość monitorów cukru we krwi w Stanach Zjednoczonych wykorzystuje krew uzyskaną z nakłucia palca i paski testowe. Dają one odczyty poziomu cukru we krwi w mg/dl.

Nowoczesne domowe mierniki cukru we krwi produkują liczenie glukozy w osoczu zamiast liczenia glukozy w całej krwi.

Pozwala to na dokładniejsze odczyty dziennego poziomu glukozy we krwi. Łatwiej jest również bezpośrednio porównać wyniki samokontroli z wynikami testów zleconych przez lekarza, ponieważ lekarze również używają glukometrów plazmowych.

Śledzenie codziennych zmian poziomu cukru we krwi może pomóc lekarzom zrozumieć, jak dobrze działają plany leczenia. Może to pomóc im określić, kiedy należy dostosować leki lub cele. Może to również pomóc odzwierciedlić wpływ diety i ćwiczeń fizycznych.

Częstotliwość badań poziomu cukru we krwi różni się w zależności od indywidualnych planów leczenia, a także od typu i stadium cukrzycy.

Zalecenia dotyczące badań przedstawiają się następująco:

Typ 1, dorośli: Sprawdzać co najmniej 2 razy dziennie, do 10 razy. Testy należy wykonywać przed śniadaniem, na czczo, przed posiłkami, czasami 2 godziny po posiłkach, przed i po wysiłku fizycznym oraz przed snem.

Typ 1, dziecko: Sprawdzać co najmniej cztery razy dziennie. Osoby powinny wykonywać badania przed posiłkami i w porze snu. Testy mogą być również wymagane 1-2 godziny po posiłkach, przed i po wysiłku fizycznym oraz w nocy.

Typ 2, osoby przyjmujące insulinę lub inne leki regulujące: Zalecana częstotliwość badań różni się w zależności od dawki insuliny i stosowania ewentualnych dodatkowych leków.

Osoby przyjmujące intensywnie insulinę powinny wykonywać badania na czczo, przed posiłkami i w porze snu, a niekiedy także w nocy. Osoby przyjmujące insulinę i dodatkowe leki powinny wykonywać badania co najmniej na czczo i przed snem. Osoby przyjmujące insulinę bazową i jedno wstrzyknięcie mieszanki insulinowej dziennie powinny wykonywać badania na czczo, przed dawkami mieszanki i posiłkami, a czasem na noc.

Osoby nieprzyjmujące doustnych leków nieinsulinowych lub kontrolujące poziom cukru we krwi poprzez dostosowanie diety wymagają znacznie rzadszych badań stężenia cukru we krwi w warunkach domowych.

Typ 2, gdy istnieje małe ryzyko niskiego poziomu cukru we krwi: Często codzienne badania nie są konieczne. Wykonywanie testów podczas posiłków i w porze snu powinno odzwierciedlać wpływ zmian stylu życia w czasie rzeczywistym.

Jeśli dana osoba nie osiąga celów związanych z poziomem cukru we krwi lub docelowych wartości A1C, częstotliwość badań powinna wzrosnąć, dopóki poziomy nie powrócą do normalnych zakresów.

Gestational: Osoby stosujące kurs insuliny powinny wykonać badania na czczo, przed posiłkami i 1 godzinę po posiłkach. Osoby nie przyjmujące insuliny powinny wykonywać badania na czczo i 1 godzinę po posiłkach.

Osoby z cukrzycą ciążową powinny badać się bardziej regularnie w okresach stresu fizycznego i emocjonalnego, np. ostrej choroby lub depresji.

Ciągłe monitory glukozy (CMG) to urządzenia, które są szczególnie pomocne dla osób, które mają trudności z używaniem glukometrów. CMG posiadają czujnik, który osoba wkłada w skórę, aby zmierzyć ilość cukru w tkankach.

Jeśli poziom cukru we krwi staje się znacznie wyższy niż lub zbyt daleko poniżej ustalonych celów, alarm będzie brzmiał. Niektóre urządzenia CMG śledzą również zmiany poziomu cukru we krwi w ciągu kilku godzin i wyświetlają użytkownikowi informacje o tym, czy poziom cukru rośnie czy spada.

Osoba powinna regularnie weryfikować CMGs, pobierając poziom cukru we krwi za pomocą glukometru nakłuwającego palec. Najlepiej jest przeprowadzać testy w czasie, gdy poziom cukru we krwi jest stały, więc unikaj testów bezpośrednio po posiłkach i aktywności fizycznej.

Podsumowanie

Zarządzanie poziomem cukru we krwi jest ważnym krokiem w zapobieganiu powikłaniom cukrzycy.

Upewniając się, że poziom cukru we krwi pozostaje w normalnych zakresach może być również silnym znakiem, że leczenie działa.

Chociaż wiele osób będzie miało indywidualne wymagania i cechy, które kształtują ich docelowy zakres cukru we krwi, lekarz ustali te cele za pomocą wykresu cukru we krwi na początku leczenia. Mogą oni dostosować te cele w miarę postępu leczenia.

Jeśli osoba zauważy jakiekolwiek objawy albo skrajnie niski lub skrajnie wysoki poziom cukru we krwi, należy zwrócić się o pomoc medyczną.

CZYTAJ WIĘCEJ

Najpopularniejsze